Photos of booth @Tesco Lotus Rama 2

October 3, 2017
Posted in Activity, News

Photos of booth @Tesco Lotus Rama 2

Photos of booth @Tesco Lotus Rama 2

26/09/2017 – 3/10/2017

M9 Avenue พระราม 2-ท่าข้าม ทาวน์โฮม และ บ้านแฝด สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ดีไซน์พื้นที่ใช้สอยโปร่งโล่ง เพื่อการพักผ่อนอันเป็นส่วนตัวของคุณและครอบครัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

Website : www.m9avenue.com

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *